ระบบติดตั้งอิสระ

          “เอกรัฐ” ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งอิสระ (Stand Alone / Off-Grid) ทั้งแบบใช้แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว และแบบสลับแหล่งพลังงาน คือ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ พลังงานลม เป็นต้น

Project References

Share This