ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

หม้อแปลงไฟฟ้า

“หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ”

          หม้อแปลงไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยหลักที่นำพลังงานไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงให้กับทุกธุรกิจ ในการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละครั้งจำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพราะหากธุรกิจเกิดการสะดุด อันเนื่องมาจากการชำรุดของหม้อแปลงไฟฟ้านั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

            “เอกรัฐ” เป็นชื่อที่ผู้เกี่ยวข้องในวงการรู้ดีว่า เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะเรายึดมั่นในนโยบายที่จะผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูงสุด “หม้อแปลงเอกรัฐ” ไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพียงแค่การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับธุรกิจของท่านเท่านั้น แต่จะต้องมีความคงทนต่อทุกสภาวะการใช้งาน รวมทั้งทนทานต่ออุบัติเหตุใดๆ ที่จะเกิดกับหม้อแปลง ได้แก่ การลัดวงจรและการถูกฟ้าผ่า ตามที่กำหนดในมาตรฐานสากล หม้อแปลงเอกรัฐจึงมีอัตราการชำรุดเสียหายน้อยที่สุด

            “เอกรัฐ” จึงเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวที่กล้าปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการรับประกันคุณภาพหม้อแปลงยาวนานถึง 10 ปี สำหรับหม้อแปลงทุกชนิดที่ผลิตโดยเอกรัฐ และสำหรับลูกค้าทุกรายที่ติดตั้งใช้งานในประเทศไทย

          นับจากวันแรกของการก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524 เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาคุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้า และยังเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทย ได้แก่

 เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.384-2525

 เป็นบริษัทแรกที่ริเริ่มผลิตตัวถังน้ำมันชนิด Corrugated Tank ที่มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้ดีมากและมีความเรียบร้อยสวยงาม

 เป็นบริษัทแรกที่สามารถผลิตหม้อแปลงน้ำมันชนิดตัวถึงปิดผลึกแบบไม่มีโพรงอากาศ (Hermetically Sealed Tank) และเป็นบริษัทเดียวที่มีลิขสิทธิ์ (License) ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จาก Starkstrom-Geratebau GmbH (SGB) ประเทศเยอรมัน

 เป็นบริษัทแรกที่สามารถผลิตขดลวดแรงต่ำแบบทองแดงแผ่นบาง (Copper Foil Winding) อันจะทำให้หม้อแปลงสามารถคงทนต่อกระแสลัดวงจรได้ดีที่สุด

 เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองผลการทดสอบ Short Circuit Performance Test จากสถาบัน KEMA

 เป็นบริษัทหม้อแปลงรายแรกที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

 เป็นบริษัทเดียวในประเทศที่มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงทั่วประเทศกว่า 10 แห่ง

จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่หม้อแปลงเอกรัฐ มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา

รายละเอียดหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ”

“เอกรัฐ” ออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

           –  ขนาด 1 เฟส ตั้งแต่ขนาด 1-1,000 kVA

           –  ขนาด 3 เฟส ตั้งแต่ขนาด 1-30,000 kVA

           –  แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 kV

 กำลังการผลิตต่อปีสูงสุดประมาณ 8,000 เครื่อง หรือ 4,000 MVA

 สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ทุกชนิดตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า IEC 60076, ANSI C57, VDE 0532 & DIN 4290, JIS, TIS 384-2543 (2000)

  ชนิดน้ำมันหม้อแปลง

            – น้ำมันแร่ (Mineral Oil)

            – น้ำมันชนิดติดไฟยาก (Less-Flammable Oil) ได้แก่ น้ำมัน FR3, น้ำมัน Silicone, น้ำมัน Midel, น้ำมัน R-Temp

  หม้อแปลงแบบพิเศษ

             – K – Factor Transformer                                                             – Furnace Transformer

             – 3 windings for 12 pulse rectifier                                                  – Reactor

             – หม้อแปลงแรงดันสูงสำหรับงานแยกสินแร่

 ตั้งแต่ปี 2532 มียอดการส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่อง กว่า 30 ประเทศทั่วโลก

 “เอกรัฐ” มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่ง ด้านการออกแบบและวิศวกรรม และคุณภาพสินค้า ที่ได้รับความเชื่อถืแ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524 ในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,075 ล้านบาท

 ปี 2549 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ภายใต้ชื่อ “AKR”

ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า

Share This