แผงเซลล์แสงอาทิตย์

          “เอกรัฐ” เป็นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน และผลึกมัลติคริสตัลไลน์ ขนาดตั้งแต่ 60 W จนถึงขนาด 350 W

Model Peak power cells/module Dimension Spc.
EE2250 250W 60 1647 x 978 x 38 mm. Download
EE2320 320W 72 1956 x 992 x 40 mm. Download
Share This