ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ข่าวล่าสุด

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

"เอกรัฐ" - AKR ดำเนินธุรกิจมาครบ 37 ปี ในปีนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด...ในปี 2561 ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 8 สถาบัน 8 สาขาวิชา โดยมีคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม...

รับมอบเกียรติบัตร -ฉลากเขียว-

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKRผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ เข้าร่วมโครงการ "ฉลากเขียว" ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development, TBCSD) โดยคุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ...

เอกรัฐ ครบรอบ 37 ปี

          วันที่ 24 มิถุนายน 2561 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 37 ปี มีคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล...

อัพเดทเรื่องราวดีๆ

ทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหว

Share This