previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ข่าวและกิจกรรม

Solar Farm

"โครงการต่อเนื่อง การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" สหการณ์การเกษตรบางบัวทอง ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการบริษัท คุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด คุณกมลชัย โควะวินทวีวัฒน์ ผู้จัดการฝ่าย สายงานธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด...

เยี่ยมชมกิจการ

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้ผลิต / จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และคณะวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...

พัฒนาฝีมือแรงงาน

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้า จึงได้มีการจัดส่งช่างฝีมือเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทุกๆ ปี ต่อเนื่องมาตลอด เพื่อเป็นพัฒนาฝีมือตนเองให้ได้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล...

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

"เอกรัฐ" - AKR ดำเนินธุรกิจมาครบ 37 ปี ในปีนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด...ในปี 2561 ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 8 สถาบัน 8 สาขาวิชา โดยมีคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม...

สินค้าและบริการ

หม้อแปลงไฟฟ้า

“หม้อแปลงไฟฟ้า เอกรัฐ”

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญและมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การออกแบบ การทดสอบ การติดตั้ง และการบริการ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า “หม้อแปลงไฟฟ้า เอกรัฐ” จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดไฟฟ้าและช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความยึดมั่นในคุณภาพ และรักษามาตรฐานการผลิต “หม้อแปลงไฟฟ้า เอกรัฐ ผลิตเต็ม KVA ทุกเครื่อง”

โซล่าร์เซลล์

โซล่าร์เซลล์

“เอกรัฐ” ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังให้บริการในการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ตั้งแต่เริ่มให้คำปรึกษา การคำนวณแผนการลงทุน เอกสารในขั้นตอนทางกฏหมาย รวมถึงการออแบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงาน) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน พร้อมการติดตั้งแบบพิเศษโดยวิศวกรรมมืออาชีพที่ไม่ทำลายหลังคาของอาคาร

งานบริการ

งานบริการ

“เอกรัฐ” นอกจากผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพสูงแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ได้ตั้งศูนย์บริการและขายครอบคลุมทุกภูมิภาค 10 แห่ง เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบุคลากรมากกว่า 70 ท่านที่คอยให้บริการด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้งมีหม้อแปลงไฟฟ้าสำรอง มากกว่า 100 เครื่องไว้สนับสนุน

ขั้นตอนการทำงานของโซล่าร์เซลล์

>> ออกแบบและให้คำปรึกษา

“เอกรัฐ”

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้  ให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางที่ดีที่สุดตามความต้องการของลูกค้า ในขั้นตอนการออกแบบหลังคาอาคาร และการวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงาน) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้บริการคำนวณค่าใช้จ่าย และแผนการลงทุน และจะแสดงการออกแบบให้ในรูปแบบ 3 D

>> ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ

“เอกรัฐ”

เป็นผู้ดำเนินการเรื่องเอกสารในการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด พร้อมดำเนินการจัดส่ง และติดตามจนครบกระบวนการ

>> การวางแผนการติดตั้ง

“เอกรัฐ”

จะดำเนินการจัดส่งทีมวิศวกรเข้าไปติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงาน) โดยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลังคาอาคาร ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และตรวจเช็คการทำงานของระบบกระแสไฟฟ้า พร้อมแสดงวิธีการใช้ และควบคุมระบบ

>> สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI

♦ หักภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
♦ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต
♦ ระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี

>> บริการหลังการขายและการรับประกัน

♦ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ “เอกรัฐ” มีอายุการรับประกันสูงสุดกว่า 25 ปี
♦ “เอกรัฐ” ดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงงาน 2 ปีแรก (ฟรี)

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Share This