previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ข่าวล่าสุด

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธุ์ปู ปลา กุ้ง เพิ่มความสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกง ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...

Learning center

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้ส่งทีมวิศวกรโดย คุณสุรศักดิ์ วชิราภากร ผู้จัดการอาวุโสสายงานขายงานบริการ พร้อมทีมวิศวกรและเทคนิคงานบริการ ไปบรรยายเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น และการทดสอบน้ำมันด้วยเครื่อง DGA ให้แก่ทีมวิศวกร บริษัท ปตท....

โครงการ-ปันรักสู่น้อง

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและชุดนักเรียน รองเท้า ส่วนหนึ่งให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าคาน ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  #โครงการปันรักสู่น้อง  ...

ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง ที่ท่านเจ้าคุณอลงกต  เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ...

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับกดล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ที่อยู่รอบโรงงาน เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคคลากรได้นำไปใช้เพื่อความสะดวก...

ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 (รอบ2)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใย..และสนับสนุนสิ่งของอันจำเป็น ในการทำงานอย่างเสียสละ ของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ตั้งของบริษัทฯ รพ.บางปะกง และรพ.บ้านโพธิ์ โดยดำเนินการจัดส่ง...

ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใย..และสนับสนุนสิ่งของอันจำเป็น ในการทำงานอย่างเสียสละ ของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รพ.ยะลา, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.ป่าตอง, รพ.ถลาง,...

อัพเดทเรื่องราวดีๆ

ทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหว