previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ข่าวล่าสุด

โครงการ “นำแสงสว่างสู่ชุมชนและแห่งธรรมมะ”

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์ จำนวน 17 แผง ให้สำนักปฎิบัติสระถ้ำมรกต รอยพระพุทธบาท เขาดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำหรับการสนับสนุนการปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์และใช้ประโยชน์ของชาวบ้านในชุมชน...

บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ (High Flow Oxygen) จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่ายโควิด-19 โดยมี คุณวรพหล แสงเทียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ...

บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ให้การสนับสนุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 320 วัตต์ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ใน "โครงการสูบน้ำโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ" ณ อำเภอธาตุพนม...

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดย ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์...

พัฒนาศักยภาพทีมงานขาย

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR โดยคุณดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดงานอบรมหลักสูตร "การตลาดสมัยใหม่" ให้กับทีมงานขายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีประสิทธิเพิ่มมากขึ้น และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา...

อัพเดทเรื่องราวดีๆ

ทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหว