รับมอบเกียรติบัตร -ฉลากเขียว-

รับมอบเกียรติบัตร -ฉลากเขียว-

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKRผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ เข้าร่วมโครงการ “ฉลากเขียว” ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development, TBCSD) โดยคุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ...
เอกรัฐ ครบรอบ 37 ปี

เอกรัฐ ครบรอบ 37 ปี

          วันที่ 24 มิถุนายน 2561 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 37 ปี มีคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล...
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดย ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ...