บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้ผลิต / จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และคณะวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโอกาศที่ดร.สมชาย ทรงศิริ ให้เกียรติตอบรับคำเชิญในการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่วิศวกรเอกรัฐ ตามโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้วิศวกรในสายงานผลิตและขาย ได้เสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในการกำหนดมาตรฐานการออกแบบของหม้อแปลงไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากนั้น ได้พาคณะฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

“เอกรัฐวิศวกรรม” ขอขอบคุณในสัมพันธภาพอันดีและความเชื่อมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีต่อหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” มาเป็นเวลายาวนาน นับตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2524 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 37 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการผลิต “ด้วยมาตรฐานและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” ตลอดไป

Share This