previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ข่าวล่าสุด

Solar Farm

"โครงการต่อเนื่อง การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" สหการณ์การเกษตรบางบัวทอง ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการบริษัท คุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด คุณกมลชัย โควะวินทวีวัฒน์ ผู้จัดการฝ่าย สายงานธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด...

เยี่ยมชมกิจการ

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้ผลิต / จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และคณะวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...

พัฒนาฝีมือแรงงาน

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้า จึงได้มีการจัดส่งช่างฝีมือเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทุกๆ ปี ต่อเนื่องมาตลอด เพื่อเป็นพัฒนาฝีมือตนเองให้ได้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล...

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

"เอกรัฐ" - AKR ดำเนินธุรกิจมาครบ 37 ปี ในปีนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด...ในปี 2561 ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 8 สถาบัน 8 สาขาวิชา โดยมีคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม...

อัพเดทเรื่องราวดีๆ

ทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหว

Share This