previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ “นำแสงสว่างสู่ชุมชนและแห่งธรรมมะ”

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในสถานปฏิบัติวิปัสสนาอนัตตปัพพตะราม (รักไทย)...

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้ผลิต / จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ...ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม...

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

"เอกรัฐ" - AKR ดำเนินธุรกิจมาครบ 37 ปี ในปีนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด...ในปี 2561 ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 8 สถาบัน 8 สาขาวิชา โดยมีคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ในการกล่าวปิดโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ระยะเวลา 2 เดือน (21 พฤษภาคม ถึง 3...

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ เป็นหัวหน้าคณะนำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า "เอกรัฐ" ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา "เอกรัฐ" ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกสถานที่...

โครงการ – แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้รับเกียรติจากอาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง มาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า "เอกรัฐ" โดยมีคุณจำเนียร ในทอง ผู้จัดการฝ่ายผลิต และวิศวกร ให้การต้อนรับ ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม จ.ฉะเชิงเทรา ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและได้เห็นขบวนการผลิตที่แท้จริง...

โครงการ “ปันรักสู่น้อง”

ต้อนรับปี 2561 ด้วยสิ่งดีๆ ที่มอบโอกาสให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม จ.สุราษฎร์ธานี โดยบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้ส่งตัวแทนคุณไพศาล ควรรำพึง ผู้จัดการศูนย์บริการและขายสุราษฎร์ธานี พร้อมทีมงานจากสำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า มอบอุปกรณ์การศึกษา เครื่องกีฬา และทุนอาหารกลางวัน โดยมีนายชัยสิทธิ์ จูลนิล...