previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2561

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ เป็นหัวหน้าคณะนำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า "เอกรัฐ" ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา...

โครงการ – แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้รับเกียรติจากอาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง มาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า "เอกรัฐ" โดยมีคุณจำเนียร ในทอง ผู้จัดการฝ่ายผลิต และวิศวกร ให้การต้อนรับ ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม จ.ฉะเชิงเทรา ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและได้เห็นขบวนการผลิตที่แท้จริง...

โครงการ “ปันรักสู่น้อง”

 ต้อนรับปี 2561 ด้วยสิ่งดีๆ ที่มอบโอกาสให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม จ.สุราษฎร์ธานี โดยบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - AKR ได้ส่งตัวแทนคุณไพศาล ควรรำพึง ผู้จัดการศูนย์บริการและขายสุราษฎร์ธานี พร้อมทีมงานจากสำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า มอบอุปกรณ์การศึกษา เครื่องกีฬา และทุนอาหารกลางวัน โดยมีนายชัยสิทธิ์ จูลนิล...
Share This